e-kierowca

e-kierowca- w zakresie wdrażania nowoczesnych metod i organizacji szkolenia kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej i szkolenia okresowego