Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  (wprowadzona na okres przejściowy na 2 lata, dla osób z kat. C wiek pow. 21 lat a przy kat. D wiek pow. 23 lat).

Obejmuje szkolenie 140 godz. w tym 97 godz. część podstawowa a w części specjalistycznej 33 godz. teorii i jazda w tym w warunkach specjalnych 2 godz. lub 1 na symulatorze.

Szkolenie rozpoczyna się po uzyskaniu nr PKZ.

Kwalifikacja uzupełniająca – dla osób rozszerzających kwalifikację o drugą kategorie prawa jazdy np. posiada kwalifikację wstępną z kat. C, a rozszerza o kat. D.
Obejmuje 70 godz. szkolenia a przyspieszona (na okres 2 lat) obejmuje 35 godz. szkolenia.