Warsztaty dla instruktorów

19.01.2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami która zobowiązuje wszystkich instruktorów nauki jazdy do odbycia obowiązkowych warsztatów.

Każdy instruktor jest zobowiązany do przedstawienia staroście lub w wydziale komunikacji dokumentu poświadczającego odbycie takiego warsztatu.

Niedostarczenie dokumentu poświadczającego odbycie warsztatu skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów.

Dołożymy wszelkich starań, aby warsztaty nie były tylko obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale ważnym elementem edukacyjnym i okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy.