kat. BE

Prawo jazdy BE pozwala ciągnąć lawety i przyczepy (np. konne), których dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie przekracza 3,5 t.

  • Do szkolenia można przystąpić w wieku 18 lat posiadając kategorię B
  • Kurs obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych oraz egzamin wewnętrzny praktyczny.
  • Szkolenie odbywa się na pojeździe VW Carravela i obejmuje zadania  na placu manewrowym oraz  w ruchu miejskim.
  • Według obowiązujących przepisów osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu państwowego otrzymają automatycznie uprawnienia kat. T.
  • Egzamin państwowy zdajemy tylko praktyczny!
Wieloletnia praktyka szkoleniowa pozwoliła nam na uzyskanie dużego doświadczenia i bardzo wysokich wyników na egzaminach w WORD.